Μελέτες Έργων Δημόσιας Υγείας

Αναλαμβάνουμε Μελέτες για τον έλεγχο καταπολέμισης κουνουπιών και άλλων επιβλαβών εντόμων.