Εκπαίδευση Προσωπικού

ekpedeysi-prosopikou

Σε ότι αφορά την έκδοση νέας άδειας και λειτουργίας κατά την υποβολή του φακέλου στο Δήμο μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά και η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση του Προσωπικού που αφορά τους κανόνες υγιεινής.

Σας παρέχουμε την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησής σας, η οποία γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα υγιεινής του ΕΦΕΤ. Επίσης σας παρέχονται και οι απαραίτητες οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.